close
e-Journal Details
Title: Radovi
Alternative: Radovi - Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Odjeljenje medicinskih nauka, Centar za medicinska istraÅživanja
ISSN: 1512-8245
LCCN: 2008243644
 
Journal History:
Continued by: Acta Medica Academica [1840-1848]